Medin

Medin

Dlouholetá tradice výroby lékařských nástrojů, a speciálních průmyslových nástrojů začínající již v roce 1949, vytvořila know-how, umožňující zaujmout odpovídající místo na trhu České republiky i úspěšnou konkurenční schopnost na náročných zahraničních trzích.