Knipex

Knipex

Začátky firmy KNIPEX sahají až do roku 1882, kdy se C. Gustav Putsch v Cronenbergu (dnes součást Wuppertalu), jako kovář zabývající se výrobou kleští, osamostatnil. Firma je - dnes již po čtvrtou generaci - nezávislým rodinným podnikem.

Kleště jsou hlavním tématem firmy KNIPEX. Tak se daří naplňit cíl tohoto výrobce být nejlepším v kvalitě, inovaci a výkonnosti. Za úspěchem stojí přibližně 800 kvalifikovaných pracovníků.

Materiál i konstrukce kleští jsou dimenzovány na silné namáhání. Použité oceli, mají výrazně vyšší podíl legujících prvků, než je obecně u kleští obvyklé. Ve spojení s pečlivým kalením je tím dosaženo optima zatížitelnosti a trvanlivosti. Proto kleště KNIPEX ve tvrdém každodenním nasazení skvěle obstojí.