Iscar

Iscar

Výhradní zastupitelská pobočka mateřské izraelské firmy ISCAR Ltd. pro území České republiky ISCAR ČR s. r. o., byla založena v létĕ roku 1992 v Plzni. Mateřská firma sídlí v izraelském Tefenu a patří již řadu let ke svĕtové špičce v oblasti vývoje, výroby a celosvĕtové distribuce obrábĕcích nástrojů a řezných materiálů, které nacházejí uplatnĕní v nejrůznĕjších průmyslových odvĕtvích vyspĕlých zemí všech kontinentů. Strategie firmy spočívá nejen v důrazu na vysokou kvalitu a výkonnost vyrábĕných nástrojů a řezných materiálů, ale též v jejich upotřebitelnosti jak v podmínkách průmyslových gigantů se sériovou i kusovou výrobou, tak i v oblasti drobnĕjších výrobců s rozmanitou univerzální výrobou - a mnohdy i velmi speciálními požadavky na nástroj.